boardofdirectors

RESPONSIBILITY

NAME

AFFILIATION

Chairperson, Board of Director

Mayumi Ishibashi

Showa University

Vice-Chairperson,
Board of Director

Hiromi Hirano

Noriko Saegusa

Shigeko Miruzu

Medical Hospital of Tokyo Medical and Dental

Japanese Red Cross Maebashi Hospital

Nagano Red Cross Hospital

Director

Mariko Haga

Aya Matsumoto

Fumiko Yokota

Chihiro Kobayashi

Toyokazu Shibutani

Kazue Suwa

Chie Yamamoto

Emiko Imai

Syuichi Matsuno

Hokkaido University

Sendai Red Cross Hospital

Saiseikai Kawaguchi General Hospital

Aichi Medical University Hospital

Yao Tokushukai General Hospital

University of Fukui Hospital

Kurashiki Central Hospital

Ehime University Hospital

Hospital of the University of Occupational and Envirronmental Health

Appointed Director

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chisato Aoike

Chinatsu Okubo

Yasuko Kamemori


Mika Kimura

Kahoru Kusayanagi

Junko Kurahashi

Syoko Kurafuji

Naomi Koshiyama

Hiroshi Komada

Mika Saito

Fumiko Sakamoto

Sumiko Sato

Hirohiko Taguchi


Eriko Terada

Hiromi Nakamura

Yayoi Hamada

Sachie Furushima

Izumi Miyamato

Motoko Yokomizo

University of Fukui

Hyogo College of Medicine

Saitama Medical Center Jichi Medical
University

Miyagi University

Tokyo Women’s University

Osaka International Cancer Institute

Nippon Medical School Hospital

Sapporo Medical University Hospital

Anjo Kosei Hospital

Morioka Red Cross Hospital

University of Yamanashi

Kyorin University

Saitama Medical University international Medical Center

University of Tsukuba Hospital

Toyohashi Sozo University

Osaka Police Hospital

Jichi Medical University

Kurume University

Kitasato University Hospital

Trustee

 

Hitomi Ichibangasen

Takahiro Ogane

Juntendo University Nerima Hospital

Japanese Red Cross Nagoya Daiichi Hospital

Honorary Membership

 

Atsuko Ueno

Taeko Miyahara

Yumiko Kubota